ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

KONSA ENERJİ olarak Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği gereklerini yönetim  ve operasyon faaliyetlerimizde  uygulamak üzere bir yönetim sistemi tesis edeceğiz.
               
Yönetim olarak ;
Çevre ve çalışanların  sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemek için, bu  konuda  geliştirilen ulusal ve uluslararası  koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal  kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imzaladığı tüm uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.   
               
 Hedeflerimize ulaşmak için;
 
•    Sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemeyi, risk değerlendirmesi yapmayı ve riskleri kontrol altına almayı,

•    Tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi gerektiği ilkesini temel almayı ve bunun gerçekleşmesinden bireyleri ve yönetimi sorumlu kılmayı,

•    Yaralanmaya ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek,  can ve mal emniyetini olumsuz yönde etkileyebilecek ve önceden görebilen her türlü tehlikeli koşullu ortadan kaldırmak için çaba harcamayı,

•    Çevre etkenlerini sürekli olarak değerlendirmeyi ve çevresel etkileri ortadan kaldırmayı veya minimize etmeyi,

•    Sağlık, güvenlik ve çevre performanslarımızı sürekli iyileştirmeyi,

•    Doğal kaynak kullanımını azaltmayı ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı,

•    Sağlık , güvenlik ve çevre ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin şartlarına uymayı,

•    Atıklarımız ile ilgili geri kazanım ve geri dönüşüm alternetiflerimizi, gelişen ve değişen teknolojik ilerlemeler doğrultusunda değerlendirmeyi ve gözden geçirmeyi,

•    Bünyemizde çalışan personelimize sağlık, güvenlik ve çevre bilinci kazandırmayı,

•    Kazalardan doğacak kayıpların; iyi yönetim teknikleri ve çalışanların aktif katılımları ile kontrol altına alınabileceğini gözönünde bulundurularak; yönetim, hizmet, çevre ve kalite alanlarında olduğu gibi, iş güvenliği alanındaki faaliyetleri de planlı ve organize bir şekilde yürütmeyi,

•    Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili hedeflerimizi politikalarımız doğrultusunda belirlemeyi, gerçekleştirmeyi ve belirlediğimiz periyotlarda gözden geçirmeyi, taahhüt ederiz.